صندلی آرایشگاهی اصلاح - شرکت صنعت نواز

صندلی آرایشگاهی اصلاح

1- بدنه از آهن با پوشش استیل کروم سخت
2- دارای جک هیدرولیک پدالی با قابلیت تنظیم ارتفاع
3- جنس فوم از نوع فشرده گرم
4- چرم در رنگ بندی مختلف با بهترین کیفیت به انتخاب مشتری
5- پشتی صندلی متحرک قابلیت تنظیم
6- پشت سری صندلی متحرک قابلیت تنظیم ارتفاع
7- دسته صندلی و از نوع فوم انتگرال می باشد.
8- بدنه صندلی از فوم انتگرال ،طراحی و تولید شده که بهترین آرگونومی را دارا باشد.

شرح

1- بدنه از آهن با پوشش استیل کروم سخت
2- دارای جک هیدرولیک پدالی با قابلیت تنظیم ارتفاع
3- جنس فوم از نوع فشرده گرم
4- چرم در رنگ بندی مختلف با بهترین کیفیت به انتخاب مشتری
5- پشتی صندلی متحرک قابلیت تنظیم
6- پشت سری صندلی متحرک قابلیت تنظیم ارتفاع
7- دسته صندلی و از نوع فوم انتگرال می باشد.
8- بدنه صندلی از فوم انتگرال ،طراحی و تولید شده که بهترین آرگونومی را دارا باشد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.