فایل ابزار ترولی-شرکت صنعت نواز

فایل ابزار ترولی

شرکت صنعت نواز فایلی جهت ابزار آرایشگاهی از جمله اکسیدان ،شامپو،سایر وسایل مرتبط با آرایشگری طراحی و تولید نموده .

شرح

شرکت صنعت نواز فایلی جهت ابزار آرایشگاهی از جمله اکسیدان ،شامپو،سایر وسایل مرتبط با آرایشگری طراحی و تولید نموده .

 مواد اولیه محصول فوق از جنس آهن با پوشش استیل کروم میباشد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.